Výhody fotovoltaiky

Když se bavíme o úspoře za energie tak jediný obnovitelný zdroj, který dokážete využít vy i váš soused, je solární energie. Pojďme si zodpovědět pár otázek.

Standartní fotovoltaická elektrárna s výkonem 5kWp (Fotovoltaika o výkonu 1 kWp = cca 1 000 kWh elektřiny za rok). Výkon během roku je samozřejmě rozdílný. Nejsilnější období je vždy léto, ale běžně k tomuto období můžeme připojit i konec jara a začátek podzimu. Pojďme si ukázat kolik energie vyrobí solární panel během celého roku.

Výpočty berte jako orientační, ale pokud rok rozdělíme na klasická roční období, bude to se zmíněnou klasikou 5 kWp vycházet asi takhle:

Vše nefunguje vždy podle představ...

Fotovoltaika je elektrické zařízení, nikoli perpetuum mobile. Za stinných dnů nebo v zimě systém může vyrobit i méně, než sám spotřebuje.

Když krásně svítí, vyrábí sice panely naplno, ale vy máte třeba zrovna téměř nulovou spotřebu. (Pak buď potřebujete baterii, která energii uchovává, nebo posíláte elektřinu zpátky do sítě. Odtamtud ji sice můžete za určitých podmínek zase odebírat, ale je jasné, že nejvýhodnější je využít ji rovnou.)

Takže i když vyrábíte víc, než kolik je vaše spotřeba, čas výroby a čas odběru se nemusí potkávat a vy se bez elektřiny ze sítě úplně neobejdete.

Jak spočítám roční úsporu ze soláru?

Jak jste viděli, ačkoli vám fotovoltaika na elektřině ušetří zásadním způsobem, výpočet bývá spíš orientační. Jinými slovy, pokud by vám někdo tvrdil, že vaše roční úspora bude prostě objem vyrobených kWh x cena, kterou za 1 kWh platíte dodavateli, tak lže. Takhle jednoduché to nikdy není a když vám technik instalační firmy nedokáže přesnou úsporu pro váš případ vypočítat, naopak to spíš znamená, že vám lhát nechce. Protože ale jistě chcete nějaká čísla, máme tady průměrné statistiky:

Jak sami vidíte určit vždy přesná čísla úspory je vzhledem k velkému množství faktorů které vše ovlivňují zcela nemožné.

Protože ale jistě chcete nějaká čísla, máme tady průměrné statistiky:

  • Solární panely vám od prvního dne šetří až 35 % nákladů na elektřinu
  • Pokud máte záložní baterii, můžete do dostat až na 50 %
  • Státní dotace Nová zelená úsporám = až 50% úspora na realizaci v případě rodinných domů, okolo 30 % u bytových domů (každopádně mluvíme o příspěvcích v řádech desítek tisíc nebo až přes 100 000 Kč)
  • Průměrný bytový dům v ČR (u kterých se úspora někdy počítá lépe a přesněji, viz níže) šetří díky soláru třeba 15 000 Kč měsíčně. 

Baterie? Jak to funguje?

Idální stav je pokud se objem spotřeby a výroby potká. Nicméně věříme tomu že chcete fungovat i když je venku tma a proto abyste dokázali využívat vlastní energo i když panely nevyrábí je zapotřebí baterie. Existují dvě možnosti

Fyzická baterie – její používání ani instalace není problém, jen musíte náklady na úložiště započíst do celkové bilance fotovoltaiky. Obecně platí, že sice prodlouží návratnost investice, ale zvýší užitek, který ze solárních panelů máte.

Virtuální baterie – v podstatě jen domluva s distributorem (nebo prostředníkem), že nespotřebovanou elektřinu odvádíte do sítě přes měřák, který vám umožní odpovídající objem zase odebrat. Technicky je to jednoduché, z hlediska soběstačnosti i ekologie to ale není ideální – zaprvé platíte sice malý, ale přece jen poplatek za službu samotnou, a potom taky za distribuci, když „svoji“ elektřinu odebíráte zase zpátky. Výhodu každé solární kWh to srazí zhruba o polovinu. A proč píšeme svoji v uvozovkách? No protože zpátky nedostanete zelenou elektřinu, kterou jste si uložili, ale standardní kWh třeba odněkud z uhelných Tušimic. 

Jak ušetřit co nejvíce?

Samozřejmě čím více v domácnosti využijete vlastní energii tím více se to pozitivně promítne do vašich účtů za elektriku protože budete platit méně. Při instalaci fotovoltaické elektrárny je dobré promyslet maximální využití.

Fotovoltaika pro bytové domy?

Větší výhodnost hromadného bydlení plyne právě ze zmíněného většího počtu nájemníků a tedy podílníků fotovoltaického řešení v rámci klasických SVJ apod.  

  • Sloučení většího počtu jednotek pod jeden jistič obyčejně znamená i další úsporu, protože se společně dostanete na vyšší, výhodnější tarif.
  • Více domácností díky různému rytmu života zvyšuje šanci na větší odběr vlastní energie v různou denní dobu, a tím vyšší úsporu za veřejnou síť.
  • Komplexnější řešení nabízí další možnosti komunitního využívání zdrojů a jejich optimalizace.
  • Domy sobě k řešení dodávají standardně i možnost dálkových odečtů a efektivnějšího využívání energie díky mobilní aplikaci.